Varautuminen

Varautuminen on parhaimmillaan hyvä investointi normaalista poikkeavien tilanteiden varalle. Menestyjiä ovat ne tahot, joissa yrityksen organisaatio- ja työkulttuuri pohjautuvat turvallisuusjohtamiseen ja riskien hallintaan.

Varautuminen ei voi olla pelkästään vaatimuksiin perustuvaa kehitystyötä, se sisäänrakennetaan organisaation toimintamalleihin. Varmista varautumisella tehokas toipuminen,

muistuttaa toimitusjohtaja Huttu.

Varautumiseen liittyvä palvelutarjontamme

  • Varautumissuunnitelmat
  • Jatkuvuussuunnitelmat
  • Valmiussuunnitelmat
  • Kypsyysanalyysit
  • Kehittämissuunnitelmat
  • Konsultaatio- ja koulutuspalvelut
  • Harjoitusten suunnittelu ja toteuttaminen